Knieartrose 1

Je hebt last van artrose in de knie. De pijn is duidelijk waarneembaar aan de binnen- of buitenzijde van de knie. Je ervaart een lage pijnintensiteit (0-5) op een schaal van 0-10. Klopt deze beschrijving niet? Vul dan de Bracewijzer opnieuw in.

Genu Promaster OA


Unieke eigenschappen

Actionreliever


Unieke eigenschappen

Bevat één scharnier
Laagste prijs

Knieartrose

De knie is het gewricht tussen het bovenbeen en het onderbeen. We kunnen het been ermee strekken en buigen. De knie moet in staat zijn veel krachten op te kunnen vangen. Ten eerste moet de knie bijna ons complete lichaamsgewicht tijdens het staan kunnen opvangen. Maar tijdens het lopen worden deze krachten nog een factor groter door de dynamiek van onze beweging. Om de bewegingen van de knie soepel te houden is er gewrichtskraakbeen. Naar mate we ouder worden en bij onnatuurlijk gebruik van de knie kunnen er chronische beschadigingen in het kraakbeen ontstaan. Dit wordt merkbaar met name bij lopen (neerzetten van de voet). Veelal is dit ook duidelijk merkbaar aan de binnen- of buitenzijde van de knie.

Bij extreme knieartrose kan er besloten worden om te gaan opereren. Maar tot die tijd kan een brace je pijn verlichten.

In geval van artrose aan één zijde van de knie (unicompartimentele artrose). Kan een corrigerende kniebrace, met druk op het been, ervoor zorgen dat juist het gezonde kraakbeen wordt belast en het aangedane kraakbeen wordt ontzien tijdens activiteiten.

Bij artrose in de gehele knie kan een brace al dan niet met een scharnier en baleinen voor een comfortabele druk rondom de knie zorgen. Dit zorgt voor stabiliteit, meer bewustwording van het bewegen, houdt de kniewarmte vast en verminderd zo pijn tijdens je activiteiten.

Het is raadzaam knieklachten altijd te bespreken met je huisarts en/of fysiotherapeut. Zij kunnen een indicatie stellen en samen met jou een behandelplan opstellen. Een brace kan hier heel goed een onderdeel vanuit maken.